Naši montažeri Vas kontaktiraju putem telefona i u dogovoru sa Vama dolaze na Vašu adresu